KALIBROINTI­LABORATORIOISSA TARKKAA JA TEHOKASTA MITTAUSTA

Kalibrointilaboratoriot kalibroivat mittalaitteita hyvin moniin suurealueisiin liittyen. Tällaisia ovat esim. erilaiset sähkösuureet, paine, lämpötila ja massavirtaus. Laitevalmistajat suosittelevat kalibroimaan mittalaitteet määrätyin väliajoin, useimmiten noin vuoden välein. Kalibroimalla varmistetaan, että laite täyttää mittaushetkellä valmistajan lupaaman tarkkuuden.

Suomessa toimii kalibrointipalveluita tarjoavia yrityksiä, mutta myös monet toimijat huolehtivat itse testilaitteidensa kalibroinnista omissa laboratorioissaan. Testattavien laitteiden määrä saattaa olla suuri, joten prosessien automatisointi tuo työhön tarvittavaa tehokkuutta. Ajantasaiset kalibrointiohjelmistot ja toimivat lisälaitteet pitävät prosessin sujuvana ja varmistavat mittaustulosten luotettavuuden.

Fluken 5560A-, 5550A- ja 5540A -Multi-Product-kalibraattorit ovat MET/CAL-yhteensopivia. Niissä on satoja automaattisia kalibrointitoimintoja, jotka parantavat suorituskykyä jatkuvasti ja merkittävästi.

Kalibrointiohjelmisto kannattaa olla yhteensopiva useamman laitteen kanssa, sillä se automatisoi useita toimintoja prosessin aikana. Esimerkiksi mitattavia pisteitä saattaa olla useita, ja niiden manuaalinen kalibrointi on hidasta. Uudet sähköisten suureiden kalibraattorit voivat automatisoida mittajohtojen kytkennät ohjelmistoon syötettävän kalibrointiproseduurin avulla. Proseduuri huolehtii, että kalibrointiin tarvittavat alueet ja suureet valitaan automaattisesti ja mittajohtojen kytkentä voidaan tehdä ilman manuaalista työtä. Ohjelmistot tuovatkin työhön nopeutta, tarkkuutta ja kustannustehokkuutta.

Kalibrointilaitteiden kalibrointi

Myös kalibrointilaitteita on kalibroitava säännöllisin väliajoin. Näin varmistetaan, että tulokset pysyvät luotettavina ja vertailukelpoisina, eli kalibraattorit ovat jäljitettävissä kansainvälisiin standardeihin.

Huolellisesti tehdyssä kalibroinnissa tarkastetaan kaikki laitteen mittauspisteet automaattisesti, jolloin kaikki mittausalueet tulee huomioitua. Kalibrointituloksia verrataan valmistajan ilmoittamiin epävarmuuksiin, ja haluttaessa kalibraattori voidaan säätää uudelleen.

Tuotetukea silloin kun tarvitaan

Kalibrointilaitteissa on laajasti eri ominaisuuksia, jotka vaikuttavat laitteen käytettävyyteen ja mittaustuloksiin. Toisinaan saattaa tulla tilanne, että kalibrointilaitteen toiminnasta kaivataan lisätietoja tai että saatu mittaustulos ei tunnut järkevältä. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että tekninen tuki on saatavilla pikaisellakin aikataululla, jotta työ pääsee jatkumaan.

Me BCC:llä tarjoamme laajan valikoiman kalibraattoreita ja annamme niille myös kattavaa tuotetukea. Kauttamme voi tilata myös huoltotyöt ja kalibrointipalvelut.

Kalibrointilaboratoriot BCCshop-verkkokaupassa

BCCshopista löydät laajan ja jatkuvasti kasvavan valikoiman laatutuotteita – tee ostokset silloin kuin sinulle sopii! Jos et löydä etsimääsi tuotetta, tarvitset lisätietoja, apua tuotteen valinnassa tai räätälöityjä ratkaisuja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum