Teollisuuden tietoverkot

Teollisuudessa on paljon kriittisiä prosesseja, joiden ohjaamiseen ja seuraamiseen tarvitaan varmatoimista tietoverkkoa. Tietoverkkoon liittyvät järjestelmät huolehtivat erilaisista prosessin osa-alueista, kuten esimerkiksi tuotteen valmistuksesta, tarkastamisesta ja pakkaamisesta. Dataa tarvitaan niin tuotannossa, logistiikassa kuin taloushallinnassakin.

Toimimaton tietoverkko saattaa hidastaa ja hankaloittaa normaalia prosessikulkua tai pahimmillaan jopa pysäyttää sujuvan prosessin. Ennakoimattomat seisokit voivat tulla kalliiksi, jos tuotanto ei pyöri odotetulla tavalla ja vian paikallistamiseen on hankalaa ja aikaa vievää.

Teollisuusverkkojen ylläpito on haastavaa. Vaativan vianhaun lisäksi verkkoa on pidettävä yllä ja varmistettava, että liikennöintinopeuksien nosto sujuu ongelmitta. Fluke Networksin LinkIQ™ on näppärä ja kestävä kaapelitesteri teollisuusverkkojen kaapeloinnin hallintaan ja ylläpitoon.

Toimiva verkko on myös laajennettavissa

Toimiva teollisuuden tietoverkko suunnitellaan käyttövarmaksi ja kestäväksi verkoksi, jonka komponenttien valinnassa on huomioitu käyttökohteen erityisvaatimukset. Standardi SFS-EN 50173-3 määrittelee teollisuuslaitoksissa käytettävien tuotteiden yleiset vaatimukset. Usein teollisuuden tuotantotiloissa saattaa olla kosteutta ja lämpötila voi vaihdella. Pöly ja tärinä saattavat olla osa tuotantolaitoksen arkea. Kaikki nämä haittatekijät on huomioitava jo komponenttien valinnassa, niin materiaalien kuin liittimienkin osalta.

Tietoverkon rakentamisessa kannattaa varautua myös tulevaisuuden haasteisiin. Suunnittelun aikana käytössä oleva laitekanta ja teknologia saattaa muuttua merkittävästi lyhyelläkin aikajänteellä. Esimerkiksi teollisuuden Ethernet-kytkimien kannattaa olla hallittavia, jotta ylläpito olisi joustavampaa ja vikaselvitys olisi nopeampaa ja helpompaa. Verkko kannattaa varustaa lähtökohtaisesti hyvillä ja laadukkailla tuotteilla, jotta sen suorituskyky riittää tuotantolaitoksen muuttuessa tai kasvaessa.

Dokumentointi parantaa riskinhallintaa

Verkon vikatilojen korjaamisessa tai verkon laajentamisen ja päivittämisen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää, että verkon rakenne tunnetaan hyvin. Tietoverkon tarkka ja ajan tasalla oleva dokumentointi auttaa verkon hahmottamisessa ja nopeuttaa komponenttien tunnistamista sekä mahdollista korjausta ja vaihtoa. Verkon dokumentointiin on mm. digitaalisia työkaluja, joiden avulla tietoa voi jakaa useamman henkilön kesken, joka parantaa myös laitoksen sisäistä riskinhallintaa.
IT inventointitieto on usein talletettu yksittäisiin ja hajallaan oleviin tiedostoihin, kuten taulukoihin, yksittäisiin tietokantoihin, verkon hallintajärjestelmään, help deskiin tai työntekijöiden muistiinpanoihin. netTerrain on IT ympäristön inventointi- ja dokumentointiohjelmisto, joka auttaa organisaatioita parantamaan verkkojen ja konesalien laitteiden ja järjestelmien hallintaa sekä visualisoimaan koko IT-infrastruktuuria.

Kalibrointilaboratoriot BCCshop-verkkokaupassa

BCCshopista löydät laajan ja jatkuvasti kasvavan valikoiman laatutuotteita – tee ostokset silloin kuin sinulle sopii! Jos et löydä etsimääsi tuotetta, tarvitset lisätietoja, apua tuotteen valinnassa tai räätälöityjä ratkaisuja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum