Kupari- ja parikaapelimittalaitteet

Verkkojen ylläpito on haastavaa. Vaativan vianhaun lisäksi verkkoa on pidettävä yllä ja myös varmistettava, että liikennöintinopeuksien nosto sujuu ongelmitta. Erilaiset kupari- ja parikaapelimittalaitteet ovat näppäriä ja kestäviä työkaluja verkkojen kaapeloinnin hallintaan ja ylläpitoon.

Parikaapelien sertifiointiin ja kytkentöjen tarkistamiseen tarkoitettuja testereitä käytetään yleensä CAT6- tai CAT6A-kaapeleihin.

Kaapelitesterien käyttötarkoitukset:

 • asennusten tarkistus ennen hyväksyntää
 • asennusten hyväksyntä tai sertifiointi
 • vianhaku
Kaapelitesterit voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään:
 • kytkentätesterit: varmistaa, että parit ovat oikein
 • hyväksyntätesterit: varmistaa parikaapelin toimivuuden
 • sertifiointitesterit: varmistaa, että parikaapelointi täyttää määritellyn standardin
Kaapelitesterien valikoima on erittäin laaja. Yksinkertaisimmillaan kaapelitesteri näyttää vihreää tai punaista ilmaisemaan kaapelin kunnon. Parhaimmillaan testerit mittaavat halutun standardin mukaiset kymmenet mittaukset muutamassa sekunnissa ja tallettavat tulokset mittauspöytäkirjojen tulostusta varten.

Kytkentätesterit

Yksinkertainen testeri, voidaan kutsua myös kaapeloinnin yleismittariksi. Tällainen yksinkertainen testeri on nopeampi ja helpompi käyttää kuin raportoiva testeri. Kytkentätesterin käyttö asennusvaiheessa säästää aikaa varsinaisessa hyväksyntävaiheessa, koska kytkentävirheet on suurelta osin jo eliminoitu. Kytkentävirheitä syntyy lähes aina, joskus ne johtuvat inhimillisistä virheistä ja toisinaan huonoista tai likaisista työkaluista ja komponenteista.

Testeriä käyttäen vian korjaus sujuu nopeammin, koska vika voidaan korjata heti, eikä mahdollisia peitelevyjä ym. tarvitse poistaa. Lisäksi mittauksen voi tehdä yksi henkilö, koska testerin toiseen päähän ei tyypillisesti tarvitse laittaa mitään yhden pään kytkentöjen kunnon selvittämiseksi. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mikäli kaikki johtimet ovat yhtä pitkiä mittarin mukaan, on niiden kytkentä onnistunut.

Raportoivat kaapelitesterit

Raportoivien kaapelitesterien avulla tehdään asennusten hyväksyntä- ja sertifiointimittaukset. Mittausnopeudet tulevat oleellisiksi suurilla työmailla, sillä nopean testerin käyttö säästää aikaa. Myös testerin luotettavuus ja mittaustarkkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Hyväksyntävaiheessa on tärkeää saada tulokset tulostettua ja siirrettyä PC:lle talletusta varten. Siksi on varmistettava, että kyseinen testerin kanssa toimiva ohjelmisto on laitteen mukana.

Myös testerin mahdolliset valokuitumittausmahdollisuudet on syytä selvittää. Lisäksi testerin päivitettävyys, kalibrointimahdollisuudet (suositus vuoden välein) valmistajan tai valtuutetun huollon tekemänä ovat käytännössä välttämättömiä ominaisuuksia.

Yleiskaapelointi ja teollisuus-Ethernet

EN50173 eli yleiskaapeloinnin standardi on jaettu useaan osaan. Yrityskiinteistöillä ja konttoreilla on oma osansa ja samoin myös teollisuusympäristöillä. Perinteisesti teollisuusympäristöjen verkkoihin on ollut tarjolla erityisesti tietyn teollisuustietoverkon kaapeloinnin testereitä. Nykyisin tilanne on helpompi, sillä yleiskaapelointia käytetään myös teollisuusympäristössä. Yleisimmät liitintyypit teollisuus-Ethernet verkoissa ovat RJ45 ja M12 ja kaapelityyppinä suojattua parikaapeli. Teollisuus-Ethernet on yleisnimitys Ethernet-verkkoversioille, joita käytetään automaatiossa. Näitä Ethernet-verkkoja ovat mm:
 • PROFINET
 • EtherCAT
 • Modbus/TCP
 • EtherNet/IP
 • Foundation Fieldbus HSE

Suomessa PROFINET on yleisin teollisuus-Ethernet-verkkotekniikka. Yhteistä näille teollisuus-Etherneteille on OSI-tason 1 taso. Tämä kattaa kaapeloinnin ja siinä kulkevan signaalin määrittelyt. Koska kaapelointi noudattaa EN50173- ja ISO11801-standardeja eli yleiskaapeloinnin standardeja, voidaan mm. PROFINET EtherCAT, Modbus/TCP ja Foundation Fieldbus HSE verkkojen kaapeloinnit mitata Ethernet-verkon testereillä. Näin säästetään kustannuksissa, sillä erillisiä teollisuus-Ethernet verkon kaapelitestereitä ei tarvita. Teollisuus-Ethernet verkon eli esimerkiksi Profinet-kaapeloinnin mittaukset sujuvat NetCat, CableIQ ja DSX-testereillä. Normaalien RJ45-mittakaapelien lisäksi saatetaan tarvita M12-liittimin varustettuja mittakaapeleita ja adaptereita. On myös hyvä muistaa, että parikaapeloinnin lisäksi voidaan käyttää valokuitukaapeleita, mikäli etäisyydet ovat yli 90/100 m tai ympäristö on erittäin ongelmallinen sähköisten häiriöiden takia.

Kupari- ja parikaapelimittalaitteet BCCshop-verkkokaupassa

BCCshopista löydät laajan ja jatkuvasti kasvavan valikoiman laatutuotteita – tee ostokset silloin kuin sinulle sopii! Jos et löydä etsimääsi tuotetta, tarvitset lisätietoja, apua tuotteen valinnassa tai räätälöityjä ratkaisuja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kaapelitesterit

Kuparitutkat