Tietosuojaseloste

BCC Solutions Oy Härkälenkki 3, 01730 Vantaa

Rekisterinpitäjä
BCC Solutions Oy
Y-tunnus: 25622279
Härkälenkki 3, 01730 Vantaa
Puh. 09-222 5001
www.bccsolutions.fi

Yhteyshenkilö
mika.joutsila@bccsolutions.fi

Tietosuojaseloste 21.5.2018

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja toimituksia varten. BCC:n keräämiä henkilötietoja ovat nimi, yrityssuhteen hoitamiseen tarkoitettu sähköposti ja puhelinnumero. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on BCC:n ja asiakkaan, asiakkaan edustajan tai yhteyshenkilön välinen sopimus ja siitä johtuvat velvoitteet taikka sopimuksen tekoon pyrkivät toimet (oikeutettu etu).

Henkilötietojasi käsittelee:
– BCC:n henkilökunta
– kuljetusyritys (yhteyshenkilön nimi)
– tilitoimisto (mahdolliset sopimuksenvalmisteluaineistossa olevat yhteyshenkilön yhteystiedot)
– tilintarkastaja (sama kuin tilitoimisto)

Säilytämme henkilötietoja:
– asiakassuhteen keston ajan
– kirjanpitolain 10.2 §:n vaatiman ajan (6 vuotta)
– Erityistapauksessa välttämättömän ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle